ประชุมคณะผู้บริหารสถาบันฯ วาระพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแผนและการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ 2565

    วันที่เผยแพร่ : 28 ตุลาคม 2565

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate vel, dapibus sit amet lectus.

Top