โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลงาน งานวิจัย นวัตกรรม คณาจารย์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 สู่การเขียนผลงานวิชาการ และบทความเพื่อการเผยแพร่

    วันที่เผยแพร่ : 22 กรกฎาคม 2563

    ในระหว่างวันที่ 20 -22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมตามสบาย จังหวัดนครสวรรค์Top